Terug naar portfolio overzicht

Voorbeelden

Meester van structuur en organisatie

Mooie, korte, actieve zinnen. Goede titels en tussenkoppen. Die eisen aan webteksten zijn over het algemeen wel bekend bij communicatieafdelingen en redacties. Waar het vaak fout gaat is in de structuur van de website, zeker als het om websites gaat met veel en complexe informatie. Een slecht gestructureerde website is niet alleen frustrerend voor uw bezoeker en slecht voor zoekmachines. Een warrige website maakt onderhoud steeds lastiger. De kosten lopen exponentieel op.

Een goede website begint bij een goede structuur. Dat is precies waar ik goed in ben. Elke keer als ik gevraagd wordt een website te maken of te verbeteren, begin ik bij de structuur. De klantreis, de zoekmachinestrategie, de logische indeling van informatie. Door onderzoek, evaluatie en herstructureren zorg ik voor een stevige basis voor uw website. Zoiets gaat meestal niet zonder de organisatie te veranderen. Door verantwoordelijkheden te veranderen, door anders samen te werken en bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan statistieken en gebruikersonderzoek.

Waterschap: het klimaat verandert op 100 pagina's

Voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard herschreef ik de website. Een website die was dichtgeslibd met verouderde informatie, wollig geschreven teksten en dubbele content. Een groot deel van de pagina's begon met een introductie over klimaatverandering en de inhoud was totaal niet op elkaar afgestemd.

"Veel minder pagina's, maar veel betere informatie waar zoekmachines niet van in de war raken."

Ik analyseerde de informatie, bedacht een nieuw structuur en herschreef alle teksten. Met.als resultaat: veel minder, maar veel betere teksten en informatie die is geoptimaliseerd voor zoekmachines . Back to basics, zeg maar. Daarnaast adviseerde ik het hoogheemraadschap om een redacteur in dienst te nemen. Schrijven voor het web is immers een specialisatie; een vak dat je niet moet overlaten aan inhoudelijk deskundigen. Daarnaast raadde ik ze aan om de vormgeving aan te passen. De overvolle, rommelige pagina's en de navigatie in de linkerbalk, maakte een chaotische indruk. Dat laatste gaat nog gebeuren.

Een wankele basis

De invoering van de Omgevingswet in 2022 is één van de grootste wetswijzigingen in de Nederlandse geschiedenis. De wet verandert de uitgangspunten, procedures en eisen aan de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Ze heeft impact op de manier waarop gemeenten, provincies en waterschappen werken. Maar ook op de kleinste details van bijvoorbeeld wetten over geluidsoverlast en klimaatadeptatie. En dus kwam er een website: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Zoveel informatie, zoveel doelgroepen, van abstracte procedures tot gedetailleerde informatie over wetsartikelen. Je mag je afvragen of het verstandig was om dat allemaal op één website te zetten. Het is in ieder geval een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als je niet eerst goed nadenkt over structuur en vindbaarheid. Een gebouw bouw je ook niet door gewoon maar stenen op elkaar te zetten. Je vraagt een architect om een ontwerp te maken en een bouwtechnisch tekenaar om er voor te zorgen dat het gebouw aan de technische eisen voldoet. Ik ben dan de architect.

"Zoals je een gebouw niet bouwt door zomaar stenen op elkaar te zetten, bouw je een website niet zonder een plan. Ik ben de architect van websites."

In mijn werk als contentadviseur voor dit project heb ik auteurs en teams begeleid bij het migreren van content. Bij het vinden van een logische structuur en het schrijven van zoekmachinevriendelijke, toegankelijke teksten.. Ik heb presentaties gegeven over navigatie, structuur en de werking van zoekmachines. In overleggen heb ik gestreden voor een andere samenwerking en duidelijkere verantwoordelijkheden. Zodat websitebezoekers en zoekmachines de informatie kunnen vinden. Zodat er efficiënt wordt gewerkt en dubbele informatie wordt voorkomen.

Met wisselend succes. Leergierige en enthousiaste auteurs en redacteuren luisterde naar mijn raad en brachten deze al snel in de praktijk. Maar het is lastig om een website te verbeteren als de basis wankel is. Als mensen bereid zijn te luisteren naar je advies, maar organisatiestructuur en werkwijzen hetzelfde blijven.